Serwis prawopraca.pl ma za zadanie przybliżyć internautom podstawowe zasady prawne regulujące formy zatrudnienia, prawa i obowiązki pracownika, etc. Wiedza zawarta na stronach serwisu usystematyzowana została w możliwie łatwy i przystępny sposób, skupiono się zaś na kwestiach szczególnie istotnych z punktu widzenia osób rozpoczynających funkcjonowanie na rynku pracy. Informacje te, choć niezwykle ważne, są często pomijane, lub rozumiane jedynie w pewnym stopniu, co ułatwia nieuczciwym pracodawcom wykorzystywanie młodych, niedoświadczonych osób w miejscu ich zatrudnienia.

Umowa o pracę

Spośród możliwych form zatrudnienia wciąż najbardziej atrakcyjną i pożądaną przez Polaków jest klasyczna umowa o pracę. Umowa o pracę zawierać musi dane personalne osób które zobowiązuje, określenie rodzaju umowy, datę jej zawarcia, nazwę stanowiska, które dana osoba obejmuje na jej mocy, miejsce wykonywania obowiązków, wysokość ustalonej pensji brutto, datę i termin rozpoczęcia pełnienia obowiązków i wymiar godzinowy.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, osoby podejmujące tę formę zatrudnienia nie są więc objęte prawem pracy a jedynie prawem cywilnym. Umowa zobowiązuje pracownika do zrealizowania zadania lub zadań sprecyzowanych jej w treści, pracodawcę zaś do wypłaty należnego wynagrodzenia w określonym terminie. Umowa o dzieło posiada pewne zalety, dzięki którym jest często preferowana w określonych sytuacjach. Po pierwsze nie wiąże się z koniecznością zapłaty składek ZUS, po drugie zaś koszt uzyskania przychodu przez pracownika wynosi przynajmniej 20% i to bez względu na faktycznie poniesione przez niego wydatki związane z realizacją „dzieła”.

Umowa-zlecenie

Umowa-zlecenie to alternatywa dla umowy o dzieło, będąca także umową cywilnoprawną i regulowana przez prawo cywilne. Jak wcześniej wspomniano, umowa-zlecenie jest umową starannego działania, jej przedmiotem staje się wykonywanie określonych w jej treści czynności przez określony czas. Umowę-zlecenie da się jednak wypowiedzieć; oczywiście wiąże się to z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej stronie – głównie finansowe.

Jeśli szukacie więcej porad odnośnie pracy polecamy portal Praca.pl, gdzie znajdziecie tysiące ofert pracy, oraz rozbudowaną sekcję z poradnikami.